MENÜ

Aba - Az Aba ősi magyar eredetű férfi név. Jelentése: apa. Férfinévként a 11-15. században volt használatos, majd a 19. században újították fel. Rokon nevek: Abád, Abod, Abony, Abos, Abosa.

Ajánlott névnap(ok): November 12.

Abád - Régi magyar személynév, az Aba név -d kicsinyítőképzős változata.

Ajánlott névnap(ok): November 12.

Abod - Az Abod magyar eredetű férfi név, az Aba -d kicsinyítőképzős változata.

Ajánlott névnap(ok): November 12.

Abony - Az Abony magyar eredetű férfinév, jelentése: apa. Régi magyar családnév. Rokon neve Abod, ennek kicsinyítőképzős változata.

Ajánlott névnap(ok): Július 12.

Abosa - Az Abosa ősi magyar eredetű férfi név. Jelentése: apa. Férfinévként a 11. - 15. században volt használatos, majd a 19. században újították fel. Rokon nevek: Aba, Abád, Abod, Abony, Abos.

Ajánlott névnap(ok): November 12.

Acsád - Az Acsád ősi magyar eredetű férfi név, jelentése: rokon, régen magyar családnév volt.

Ajánlott névnap(ok): Január 02., Május 08.

Ádomás - Az Ádomás magyar eredetű férfi név, jelentése: áldomás.

Adony - Az Adony magyar eredetű férfinév, régi magyar családnév, jelentése: ad.

Ajánlott névnap(ok): Június 26.

Adorján - Az Adorján férfinév az Adrián név régi magyar alakváltozata. Jelentése: (a Velence tartományban levő) Hadria városából való, azaz: hadriai.

Ajánlott névnap(ok): Március 04., Március 05., Szeptember 08.

Ág - Az Ág ősi magyar eredetű férfi név, jelentése a szó maga, alakváltozata még az Ágas ősi magyar eredetű férfi név.

Ajánlott névnap(ok): Június 26.

Agád - Régi magyar személynév. A szkíta személynév Akas = egész, ép, valamint az oszét ägas = egész, mind, mindenki, szavakkal azonos jelentésű.

Ajánlott névnap(ok): Január 10., Április 01.

Agárd - Árpád kora elötti név, türk eredetű személynév.

Ágas - Az Ágas ősi magyar eredetű férfi név, jelentése: ág, ágat bitorló, alakváltozata: Ág.

Ajánlott névnap(ok): Június 26.

Agmánd - Az Agmánd magyar eredetű régi férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): Február 06., Május 28.

Ajándok - Az Ajándok magyar eredetű férfi név, jelentése: Isten örömet szerző ajándéka. Az Árpád-korban gyakori férfi név volt. Férfi párja: Ajándék.

Ajánlott névnap(ok): Február 06., Július 17., December 31.

Ajáz - Az Ajáz ősi avar-kori magyar eredetű név, jelentése: derült idő.

Ajbars - Ajbars egy Hun fejedelem volt Mundzuk (Mundsuk) királysága idején. Testvérei: Oktár, Roff és Mundzuk. A név jelentése: holdpárduc.

Ajánlott névnap(ok): Június 01.

Ajka - Régi magyar eredetű személynév, valószínűleg az ajak szóból ered.

Ajánlott névnap(ok): November 27.

Ajnás -

Ajtony - Az Ajtony török eredetű régi magyar férfinév. Jelentése: arany.

Ajánlott névnap(ok): Március 13., Április 30., Június 16., Július 27.

Ákos - Az Ákos türk eredetű régi magyar férfinév. Türk eredetije: „ak-kus”. Jelentése: fehér sólyom.

Ajánlott névnap(ok): Január 02., Február 27., Március 31., Június 22.

Alán - Az Alán kelta eredetű magyar férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 08., Október 14., November 25.

Alattyán -

Álmod -

Álmos - Az Álmos ősi magyar eredetű férfinév, Árpád fejedelem apjának a neve. Jelentése: megvett, megvásárolt; más feltevés szerint: szerző. A magyar álom szóból való származtatása vitatott, a név későbbi használatában azonban szerepet játszhatott a közszó is. A magyar mitológia szerint mindenesetre Emese álmának magyarázata volt, hogy fiút szül – ez a gyermek lett a mitológiai Álmos.

Ajánlott névnap(ok): Január 01., Február 20.

Alpár - Az Alpár magyar eredetű férfinév, jelentése: hős, hős férfi. Tonuzaba besenyő vezér egyik fiát is így hívták. Régi magyar személynév.

Ajánlott névnap(ok): Március 27., Szeptember 05.

Ambustán - Régi magyar eredetű személynév, jelentése: borús.

Apor - Az Apor magyar eredetű férfinév, jelentése: atya. Régi magyar személynév. női párja: Aporka.

Ajánlott névnap(ok): Február 02., December 28.

Apszik - Az Apszik hun eredetű férfi név. Jelentése: kis öccse. Egy a rómaiaknál alvezéri tisztséget betöltő hun hadvezér is e nevet viselte.

Arany - Az Arany magyar eredetű férfinév, valószínűleg bókolni, kedveskedni akartak e névvel a gyermeknek.

Ajánlott névnap(ok): Június 16.

Árbóc - Az Árbóc kun eredetű magyar férfinév. Árbóc volt a kun Böngér fia.

Ajánlott névnap(ok): Október 12.

Árboz -

Aripeit - Az Aripeit ősi szittya eredetű férfi név, Hérodotosz tesz róla említést, mi szerint Aripeit egy szittya király volt.

Arló - Az Arló régi magyar személynév, jelentése lehet: úrló vagy lóúr.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 08.

Árod -

Árpád - Az Árpád régi magyar férfinév, az ótörök eredetű árpa szó -d kicsinyítőképzős származéka. Az Árpádhoz hasonlóan alakult ki a ma már alig használatos Buzád név is, mely a búza szóból ered. Jelentése: nemes vezető.

Ajánlott névnap(ok): Január 05., Március 31., Április 07., December 11.

Árpás -

Arszlán - Régi magyar eredetű férfi név, jelentése: oroszlán.

Ajánlott névnap(ok): Június 23.

Ártádi -

Árvád -

Aszlár -

Aszparucs - Az Aszparucs a szkíta-alán spor: zavar, támad jelentésű közszóból képzett név.

Atád - Az Atád magyar eredetű férfinév, jelentése: apa.

Ajánlott névnap(ok): November 11.

Atakám - Atakám egy hun vezér volt. A név jelentése: igazságra vágyó.

Atas -

Atilla - Az Atilla férfinév az Edil, Etel, Etele hun, ómagyar szavak módosulása. Innen az Etelköz. Régen a legfőbb érték a víz volt. Jelentése: víz, később folyó is, életet adó, csodatévő víz. Az ősi Edil formában még most is elterjedt Közép-Ázsiában. A hunok nagykirálya, Mundzuk fia. Téves az a feltevés, hogy Atillát a germánok nevezték el Atillának, mivel a germánok Etzelnek nevezték. E név Ázsiában ősidők óta megvolt, pl. a római Martyrologium szerint ismert szápor király neve Aithala.

Ajánlott névnap(ok): Január 07., Október 07.

Atos - Az Atos régi magyar eredetű férfi név, jelentése: apa.

Ajánlott névnap(ok): Március 10., Május 22., November 11.

Attila - Az Atilla név felújított változata.

Ajánlott névnap(ok): Január 07., Október 07.

Babócsa - Koppány egyik árván maradt fia. A másik Berzence. Berzence és Babócsa állt bosszút Szent István fián,Imrén apjuk halála miatt.

Babót -

Bács - A Bács ómagyar eredetű férfinév, egykori méltóságnév.

Ajánlott névnap(ok): Január 10., Június 10., November 12., December 05.

Bacsa -

Bacskó -

Bágyon -

Baja -

Baján - A Baján magyar eredetű férfinév, jelentése: gazdag. Rokon nevek: Bojta, Vajta, Vajk.

Ajánlott névnap(ok): Április 24., December 20.

Bajcsa - A Baján név alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Április 24., December 20.

Bajka - A Baján név alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Április 24., December 20.

Bajzát -

Bakács - Régi magyar férfinév, valószínűleg a Bak szó kicsinyítőképzős származéka.

Ajánlott névnap(ok): Október 7.

Baksa - A Baksa régi magyar személynévből származó férfi keresztnév. Feltehetően az Isten jelentésű Bog névelem származéka. Egyesek szerint török származású név, mások szerint a magyar bak szóval van kapcsolatban; azonban ezek a feltevések nem megalapozottak.

Ajánlott névnap(ok): Március 29., Október 07.

Bakta - A Baksa név alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Március 29., Október 07.

Balabán - A Balabán régi magyar-türk eredetű személynév, jelentése: nagy, hatalmas. A balaban kun nyelven azt jelenti: sólyom.

Ajánlott névnap(ok): Március 23., Május 20.

Balajtár -

Balambér - A Balambér férfi név a legrégebbről ránk maradt hun nyelvemlék. Balambér nagyfejedelem volt az első fejedelme az európai Hun törzsszövetségnek 362-383-ig. Jelentése: fejedelmek fejedelme, erős király.

Ajánlott névnap(ok): Január 26., Február 23., Február 27.

Balán -

Baláskő -

Balassa -

Balaton - A Balaton ősi eredetű férfi és női név, Szkíta nyelven azt jelenti: az élet víze, más feltevések szerint az óiráni bâla, mint mocsár és bâla-don, mint sárvíz, mocsaras víz, szavakra vezethető vissza.

Ajánlott névnap(ok): Július 11.

Balmaz - A Balmaz magyar eredetű férfinév, jelentése: nem létező.

Ajánlott névnap(ok): Február 03.

Balog - A Balog ősi magyar eredetű férfi név. Jelentése: balkezes.

Bán - A Bán ősi magyar eredetű férfi név. A bánok voltak a királyi biztosok, megyefőnökök, a jelentése is erre utal: határvidék kormányzója. A mongol, török, avar és kirgiz nyelvben is gazdag jelentéssel bír. Kimutatható, hogy a bán-pán szavak a rovásírással írt nap szavunk megfordított olvasatai.

Ajánlott névnap(ok): Február 12., Június 05., Augusztus 28.

Bandur -

Bánk - A Bánk a régi magyar Bán névből ered, ez utóbbi viszont a bán méltóságnévből. A képzés -k kicsinyítő képzővel történt.

Ajánlott névnap(ok): Március 19., Március 21., Április 16., Május 01.

Barakon - A Barakon magyar eredetű férfinév, jelentése tisztázatlan.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 13., Augusztus 22.

Barancs - A Barancs régi magyar személynévből származó férfi keresztnév. Feltehetően Barabás név kicsinyítőképzős származéka, de van olyan elképzelés is miszerint az ótörök bar szótő származéka, ennek a jelentése: megy, jár.

Ajánlott névnap(ok): Március 29.

Barangó -

Baranya -

Barla -

Barna - A Barna ómagyar-arámi eredetű férfinév. Jelentése: a vigasztalás fia. (A bar- képző az arámiban fiút jelent, ám az utótag jelentését egyesek vitatják). Rokon nevek: Barnabás, Borbás. (Ne tévesszük össze az eltérő eredetű Barabás férfinévvel!).

Ajánlott névnap(ok): Június 11.

Barnabás - A Barnabás a Barna férfi név alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Június 11.

Barót - A Barót magyar eredetű férfinév, jelentése: úr, medve, menyét, nyest.

Ajánlott névnap(ok): Július 15., Július 16.

Bars - A Bars magyar eredetű férfinév, jelentése: bors.

Ajánlott névnap(ok): Január 30., Július 28.

Bartyán -

Báta -

Batbaján - Batbaján, Kürt legidősebb fia volt, aki népével az Azovi tengertől keletre maradt.

Bátony - Régi magyar személynév, a Bát név kicsinyítő képzős származéka. Jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): Január 26., Június 15.

Bátor - A Bátor magyar eredetű férfi név régi személynévből származik, jelentése megegyezik a bátor melléknévvel.

Ajánlott névnap(ok): Február 27.

Batur -

Becegő -

Becse - A Becse magyar eredetű férfinév és női név, jelentése: kánya.

Ajánlott névnap(ok): Április 24., Szeptember 30.

Bede -

Bedeg -

Bedő - A Bedő magyar eredetű férfinév, az ismeretlen eredetű Bed név származéka, esetleg a Benedek névből származik.

Ajánlott névnap(ok): Május 25., Október 16.

Bekény - A Bekény ősi magyar eredetű férfinév, sűrű cserjével benőtt dombvidéket jelent. A magyarok őstörténetében a Fekete-tengernél töltött időszakból származó tulajdonnév. Más források szerint meddő, terméketlen.

Ajánlott névnap(ok): Május 14., Július 10., Október 07.

Békés - A Békés magyar eredetű férfinév, jelentése: béke.

Ajánlott névnap(ok): Május 14., Július 10., Október 07.

Bekő - Régi magyar személynév, vagy az ismeretlen eredetű Bek név -ő kicsinyítőképzős származéka, vagy több Be- kezdetű név régi becézője.

Ajánlott névnap(ok): Március 21., December 29.

Béla - A Béla név bizonytalan eredetű, jelentésére több magyarázat született. Amennyiben a magyar eredetet vizsgáljuk, úgy valószínűleg a régi magyar Bél személynévből származik a név, az -a betű itt kicsinyítőképző. A Bél jelentése belső rész, például: szív. A Béla lehet török eredetű is, ebben az esetben jelentése: előkelő. A középkorban mesterségesen azonosították az Adalbert névvel. A név a XIX. században került elő újra, korábban csak Árpád-házi királyaink nevében fordult elő. Népszerűsége az utóbbi években csökkent.

Ajánlott névnap(ok): Április 23.

Belár -

Belend -

Beléndek - A Belend kicsinyítő képzős változata.

Belizár - Bizonytalan eredetű férfinév, valószínűleg egy VI. századi bizánci hadvezér nevéből származik

Ajánlott névnap(ok): December 17.

Bende - A Bende férfinév a latin benedictus szóból származik, amelynek jelentése: áldott.

Ajánlott névnap(ok): Március 21., Április 14., Április 16., Május 01., Július 11.

Bendegúz - A Bendegúz hun eredetű férfinév, a mondák szerint Atilla (hun uralkodó) apja volt.

Ajánlott névnap(ok): Május 07., Október 10.

Benkő - A Benkő régi magyar eredetű férfi név, a Benedek alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Január 16.

Bercel - A Bercel régi magyar eredetũ férfi név, egyes feltételezések szerint egy a magyarokhoz csatlakozó bolgár-türk népcsoport viselte e nevet.

Ajánlott névnap(ok): Március 29, Június 03.

Bere - Régi magyar név, valószínőleg valamelyik Ber- kezdetű név becézőjéből származik. Török eredetűnek is tartják, jelentése: adomány, ajándék.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 14.

Berény - A Berény magyar-török eredetű személynév, Kabar törzsből származik. Feltételezett jelentése: adakozó, adószedő.

Ajánlott névnap(ok): Október 06., Október 15., Október 19., December 03.

Berics -

Berke -

Berkeny -

Berzenc -

Berzence - A Berzence régi magyar eredetű férfi név. Koppány árván maradt fia, jelentése: berzenkedő, állandóan ellent mondó.

Ajánlott névnap(ok): Október 13.

Berzsián - A Berzsián magyar eredetű férfi év, Lázár Ervin névalkotása (Berzsián és Dideki).

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 24.

Bese - A Bese magyar eredetű férfinév, jelentése: karvaly, kánya.

Ajánlott névnap(ok): Június 30., Október 27.

Beszded -

Beszteréd -

Besztur -

Bicske -

Bihar -

Bikács - Bikács nembéli Bikács ispán neve. A "bika" szó kicsinyítő képzős (?) alakja. Török megfelelője a bog = bika szóból származó Boğaç, ill. Buğaç.

Bise -

Bod - A Bod régi magyar-türk eredetű férfinév, jelentése: ág, oldalág.

Ajánlott névnap(ok): Május 28., Június 15.

Bodaj -

Bódog - A Bódog régi magyar férfinév. Jelentése: gazdag, boldog.

Ajánlott névnap(ok): Január 14., Február 21., Május 18., Június 09., Július 07., November 20.

Bodola -

Bodony - A Bodony magyar eredetű férfinév, jelentése: ág, oldalág.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 30.

Bodor - A Bodor magyar eredetű férfinév, jelentése: göndör.

Ajánlott névnap(ok): Október 04., November 19.

Bodrog -

Boga -

Bogáj -

Bogát - Bogát magyar eredetű férfinév, jelentése: gazdag. női párja: Bogáta.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 15.

Bojta - A Bojta török baj szóból származó régi magyar személynév, jelentése: gazdag. A név eredeti formája Baj, Boj volt, a Bojta ennek kicsinyítőképzős változata. Rokon nevek: Vajta, Baján, Vajk.

Ajánlott névnap(ok): Április 24., December 20.

Bojtor -

Bojtorján - A Bojtorján régi magyar eredetű férfinév, valószínűleg a Bojtor férfinév alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 18.

Bökény -

Bokod -

Bokor -

Bölöjte -

Bölömbér -

Bolyán -

Bolyk - A Bolyk ősi magyar eredetű férfi név, jelentése: bika. Anonymus az erdélyi Gyula fiát illeti e névvel.

Ajánlott névnap(ok): Október 12., December 01.

Böngér - A Böngér kun-magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): Május 12.

Bongor -

Bonják -

Borota -

Bors - A Bors régi Árpád-korabeli férfi név. Jelentése: kicsi , Bors-Turán: kis sólyom. Bors vezér volt Borsod vármegye névadója.

Ajánlott névnap(ok): Január 12., Március 11.

Borsa - A Borsa magyar eredetű férfinév, jelentése: bors. Női párja a Borsika.

Ajánlott névnap(ok): Január 12., Március 11.

Borsod -

Börzsöny -

Bösztör -

Bóta - A Bóta magyar eredetű férfinév. Sáta és Bóta regéjében szerepel.

Ajánlott névnap(ok): Január 18.

Botár - A Botár magyar eredetű férfinév, jelentése: bot.

Ajánlott névnap(ok): Január 27.

Botond - A Botond régi magyar személynévből származik. Valószínűleg a bot szó akkoriban buzogányt is jelentett, így a vélhető jelentése: botos azaz buzogányos harcos.

Ajánlott névnap(ok): Május 16., Július 28.

Bozdurgán -

Buda - A Buda régi magyar személynév. Keresztnévként a 19. században újították fel. Magyar eredetű férfi név. Atilla hun nagyfejedelem testvérét nevezték Budának. Jelentése: Öreg ember.

Ajánlott névnap(ok): Február 19., Április 03., Május 19.

Budamér - A Budamér a szláv Budimir személynévből ered, valószínűleg első birtokosáról nevezték el.

Ajánlott névnap(ok): Február 19.

Buják -

Bulcsú - A Bulcsú magyar eredetű régi magyar személynév. Bulcsú vezér a X. századi magyar seregek egyik vezére. A Bulcsú vezette seregek hadjáratai felülmúlták Hannibál és Nagy Sándor csatáit is. Több nyelven beszélt és európai hírű uralkodó hadvezér volt egyedüli bejárással a pápához. Több mai katonai egyetemen oktatják a stratégiáját. Az augsburgi csatában tőrbe csalták a germánok és végzetes vereséget szenved. Feltehetően a Kál nemzetség leszármazottja.

Ajánlott névnap(ok): Április 28., Május 04., Június 04., November 13., December 12.

Burzán -

Busa -

Buzád - A Buzád magyar eredetű férfinév, jelentése: búza. Rokon neve: Buzát.

Ajánlott névnap(ok): Április 30., Október 14., December 08.

Buzát - A Buzát magyar eredetű férfinév, jelentése: búza. Rokon neve: Buzád.

Ajánlott névnap(ok): Április 30., Október 14., December 08.

Cikó -

Cobor -

Csaba - A Csaba régi magyar személynév. Jelentése: ajándék. Más valószínűsíthető jelentései: pásztor, kóborló. A 19. században újították föl, Vörösmarty Mihály és Arany János művei nyomán lett népszerű.

Ajánlott névnap(ok): Április 12., Július 06., Október 06., December 05.

Csák - A Csák magyar eredetű férfinév, honfoglaláskori családnév volt, jelentése: ütő, verő.

Ajánlott névnap(ok): Március 20., Október 11.

Csala -

Csanád - A Csanád férfinév az ismeretlen jelentésű régi magyar Csana személynévből származik, -d kicsinyítőképzővel.

Ajánlott névnap(ok): Április 12., Május 28., Szeptember 06., December 05.

Csát - A Csát magyar eredetű férfinév, jelentése: csat.

Ajánlott névnap(ok): Április 06.

Csatár - A Csatár magyar-szláv eredetű férfinév, jelentése: várjobbágy, pajzskészítő.

Ajánlott névnap(ok): Július 08., Július 29.

Csedő -

Csege - A Csege magyar eredetű férfinév, jelentése: szög, cölöp.

Ajánlott névnap(ok): Július 15.

Csegő - A Csegő magyar eredetű férfi név, jelentése: szög, cölöp, a Csege név alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Július 15.

Csejte -

Cseke - Régi magyar eredetũ férfi név, jelentése: húzó, vivő.

Ajánlott névnap(ok): Január 26., Augusztus 26., Október 31.

Csekő - A Csekő magyar eredetű férfinév, az ismeretlen jelentésű Csek név származéka.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 26., Október 31.

Csele -

Cseme -

Csemen - Marcel Brion Atilláról szóló könyve szerint Csemen Atilla dédapja volt. Mátyás királynak volt egy nagy könyve - melyben le volt írva a magyar királyok geneológiája Nimrudtól kezdődően.

Ajánlott névnap(ok): Június 9.

Csenger - A Csenger ősi magyar eredetű férfi név, jelentése akaratos.

Ajánlott névnap(ok): November 07.

Csente -

Csepel - A Csepel magyar eredetű férfinév, jelentése feltehetően sarjadékerdő (cselpe). Régi személynév.

Ajánlott névnap(ok): Május 24., December 12.

Csere -

Csete -

Csík - A Csík ősi magyar-székely férfi név, jelentése: csík (hal). A csík népnevet az orkhoni felirat (VIII. század) is hordozza.

Ajánlott névnap(ok): Január 29.

Csitki -

Csobaj -

Csobán - A Csobán magyar eredetű férfinév, jelentése: pásztor. női párja: Csobánka.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 06., Szeptember 03., Szeptember 08.

Csobor -

Csöged - A Csöged ősi magyar-székely eredetű férfinév, honfoglaláskori tulajdonnév. A Maros völgyében egy település ezt a nevet viseli.

Ajánlott névnap(ok): November 16.

Csolt - Honfoglalás kori férfinév. A békési Vata utódaitól származik a Csolt nemzetség.

Ajánlott névnap(ok): Március 13.

Csoltó - Csoltó népünk utolsó róvósámánja volt, 949-1056-ig élt. Akkoriban az átlag ember nem tudott írni, így hát a róvósámánok feladata volt a fontosabb események feljegyzése, levél írása más uralkodóknak.

Csoma - A Csoma ismeretlen eredetű magyar személynévből származó férfinév.

Ajánlott névnap(ok): Január 01., Április 09.

Csombor - A Csombor régi magyar személynévből származó férfinév. A személynév eredete homályos, talán kapcsolatban van a csombor növénynévvel.

Ajánlott névnap(ok): Január 01., Április 09.

Csömödér -

Csömör -

Csongor - A Csongor régi magyar eredetű személynév. Jelentése: sólyom.

Ajánlott névnap(ok): Január 03., Április 16., Április 17.

Csörke -

Csorna -

Csőrsz - A Csőrsz magyar eredetű férfinév, jelentése: ördög; fekete bika.

Ajánlott névnap(ok): Január 31., Május 10.

Dabas -

Dalia - A Dalia magyar eredetű férfinév, jelentése: daliás termetű, vitéz, harcos. Újabb kori névalkotás.

Ajánlott névnap(ok): Január 05. Június 27.

Damasa -

Dancs -

Danub -

Darvas -

Décse - Géza fejedelem pogány neve.

Dédes -

Dejtár - A Dejtár magyar eredetű férfinév, régi személynév.

Ajánlott névnap(ok): Április 20.

Délceg -

Deli - A Deli magyar eredetű férfinév, a magyar deli közszóból származik, melynek jelentése: vitéz, daliás.

Ajánlott névnap(ok): Január 05.

Dengizék -

Dengizik -

Derengő -

Dés - A név végső soron a latin Desiderius névre vezethető vissza, amelynek jelentése: kívánt, óhajtott (mai értelemben "családtervezett").

Ajánlott névnap(ok): Május 23., December 18.

Devecser -

Dezmér -

Dideki - A Dideki magyar eredetű férfi név, Lázár Ervin névalkotása (Berzsián és Dideki).

Dizavul -

Dobogó -

Doboka -

Domán - A Domán ősi kun-magyar eredetű férfi név, jelentése: köd.

Ajánlott névnap(ok): Március 09., Március 12., Augusztus 08., December 27.

Döme - A Döme magyar eredetű férfinév, a Dömötör önállósult, becézett változata.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 04., Szeptember 27., Október 25.

Dormánd - A Dormánd magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen. női párja: Dormánka.

Ajánlott névnap(ok): Január 22., November 30.

Dorog -

Dorozsma -

Dsingiz -

Dudán -

Dudar -

Ebes -

Ecseg -

Ecsellő -

Ecser -

Ede - Az Ede férfinév magyar eredetű név, mely az Edelény név alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Január 05., Március 10., Március 18., Október 13., November 17., December 01.

Edekon -

Edelény -

Edömér - Az Edömér kun - magyar eredetű férfinév.

Ajánlott névnap(ok): Január 14., Február 24.

Egyed - Az Egyed magyar eredetű férfinév, honfoglaláskori név. Jelentése: egyedüli, első.

Ajánlott névnap(ok): Február 17., Március 13., Április 23., Szeptember 01.

Ekese -

Elemér - Az Elemér ősi magyar eredetű régi magyar férfinév. Korábban Ilemer formában volt használatos, mai formájában Vörösmarty Mihály és Jókai Mór újította fel.

Ajánlott névnap(ok): Február 20., Február 28., Augusztus 25., Augusztus 28., Október 09.

Élesd -

Ellák - Ellák Atilla fejedelem fia volt. Ernakh testvére.

Ajánlott névnap(ok): Január 05., Június 08., Július 08.

Ellek -

Előd - Az Előd ősi magyar férfinév, amelynek jelentése ős vagy elsőszülött. Második Honfoglaló vezérünk viselte e nevet.

Ajánlott névnap(ok): Június 09., Július 01., Október 22., December 26.

Emőd - Az Emőd talán a legfurcsább jelentésű magyar férfinév, ugyanis jelentése: anyácskád. (Vesd össze a csecsemőszóval, amely szintúgy az anyai szoptatásra utal.) Valószínűleg hangalakja miatt lett mégis férfinév.

Ajánlott névnap(ok): Február 17., Augusztus 05., Augusztus 09., Augusztus 13.

Emődös - E név körül aránylag nagy egyetértés van. Régi magyar név, a hagyományos éretlemezés szerint jelentése: kisded, csecsemő.

Ajánlott névnap(ok): Február 17.

Ennedzur - Ennedzur egy Hun fővezér volt.

Eörs - Az Eörs magyar eredetű férfinév, jelentése: ember, férfi, hős.

Ajánlott névnap(ok): Július 14., Szeptember 30.

Érd -

Ernakh - Ernakh vagy Irnek Atilla fejedelem fiának a neve. Atilla halála után Ernakh lett a Hunok vezére. 453-503-ig uralkodott.

Ajánlott névnap(ok): Március 25.

Erős - Az Erős egy régi magyar személynév. Kedvelt volt az Árpád-korban, főleg az alsóbb néposztálynál.

Ajánlott névnap(ok): Február 09., Május 18.

Eszlár -

Esztár -

Ete - Az Ete magyar eredetű férfinév, jelentése: a hetedik gyermek.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 01., Augusztus 17.

Etele - Az Etele férfinév az Atilla ősi, a 13. században keletkezett változata. női párja: Etelka.

Ajánlott névnap(ok): Január 07., Március 10., Június 02., Október 05.

Etil -

Fajsz - A Fajsz magyar eredetű férfinév, jelentése: falánk, torkos.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 23., Szeptember 01., Október 31.

Fajszász - Az erdélyi származású Budai Nagy Antal parasztfelkelő nevezte így elsőszülött fiát, kifejezve ezzel a szász nemzetség iránti tiszteletét. Középkori magyar férfinév.

Fakó -

Falics -

Faragó -

Farkas - A Farkas régi magyar férfinév, amellyel a szülők vélhetően azt az óhajukat kívánták kifejezni, hogy a gyermek legyen bátor, mint a farkas.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 23., Szeptember 01., Október 31.

Fehér - A Fehér vagy Fejér régi magyar személynév, melyet az Árpád-korban férfiak és nők egyaránt viseltek, jelentése: fehér színű.

Fejér - A Fejér vagy Fehér régi magyar személynév, melyet az Árpád-korban férfiak és nők egyaránt viseltek, jelentése: fehér színű.

Fejes -

Fekete - Árpád-kori magyar személynév, amely főleg a várjobbágyoknál és alsóbb rendű várnépeknél volt használatban, jelentése: fekete, nem mint színt, hanem olyan tulajdonságú test, amely a fényt teljesen elnyeli.

Fencse -

Finta -

Firtos - Székely monda szerint a Korond közeli hegycsúcsra (Firtoshegy) Firtos, a jó tündér szép várat épített. A hegyen ősrégi erősség nyomai lelhetőek fel a mai napig.

Ajánlott névnap(ok): Április 13.

Fodor - A Fodor magyar eredetű férfinév, jelentése: göndör hajú.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 01., Szeptember 02., Október 04., Október 25.

Foksán -

Fondor -

Füleg -

Fürge - A Fürge régi magyar eredetű férfi és női név, jelentése: gyors, élénken mozgó.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 10.

Galga -

Gécsa - A Gécsa Árpád-kori magyar személynév. A Türje nemzetség több tagja is viselte e nevet.

Ajánlott névnap(ok): Február 25., Február 26., Május 08., Augusztus 06.

Gede -

Gedő -

Gejza - A Gejza férfinév, a Géza alakváltozata. Széchenyi István gróf Hitel című művében kifejezetten ajánlotta a használatát. További alakváltozat: Geyza.

Ajánlott névnap(ok): Május 08.

Gelej -

Gelse -

Gerény - A Gerény ősi, valószínűleg még a pogány-kor beli férfinév. Gerény vagy Görény egy korabeli méltóság volt, aki magáról nevezte el Görény várát. Görény valahol az Al-Dunánál a vele alliteráló Szörény mellett feküdt. A név jelentése valószínűleg görény.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 19.

Gerjén - Gerjén magyar eredetű férfinév, jelentése: legidősebb fiútestvér, elöljáró.

Ajánlott névnap(ok): Október 09.

Géza - A Géza régi magyar férfinév, valószínűleg magyar méltóságnévből keletkezett. Egyesek szerint viszont a tisztázatlan eredetű Gyécsa névből származik. Alakváltozatai: Décse, Gejza, Geyza, Gécsa, Gyécsa. A Géza név, ahogy ma használják, nem felel meg a régi kiejtésnek, s hibás olvasásnak köszönheti eredetét. Okleveleink a XII-XIV. századból, valamint a régi krónikáink Geyza, Geisa és Geicha alakban írják, előfordul Geythsa, Geisce regis, Geche regis, Gyesse regis formában is, a pécsváradi konvent jegyzője pedig 1338-ban III. Bélát «Deyche regis filius»-nak irja; az I. Istvánnal egykorú Thietmar merseburgi püspök Deuix-nek nevezi Géza fejedelmet; I. Géza király neve a koronán GEOBITZ, vagyis Jeóvics, pénzein Geuca, VII. Gergely pápa okleveleiben pedig Geuza, Geusa; II. Géza királyt a magyar viszonyokról jól értesült egykorú Kinnamos Geitxaz- azaz Jejcsa(sz)nak és Iatxaz - vagyis Jacsának irja, a németeknél, lengyeleknél stb. Joas, Jojas, Joitsco, Gouz, Govizo, Gizo, Guizo stb. alakban találjuk e nevet.

Ajánlott névnap(ok): Február 25., Február 26., Május 08., Augusztus 06.

Göcöl -

Gőde -

Góg -

Gömör -

Gorda -

Görény - A Görény ősi, valószínűleg még a pogány-korabeli férfi név. Görény vagy Gerény egy korabeli méltóság volt, aki magáról nevezte el Görény várát. Görény valahol az Al-Dunánál a vele alliteráló Szörény mellett feküdt. A név jelentése valószínűleg görény.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 19.

Görgény - Régi magyar eredetű férfi név, jelentése valószínűleg görény, mint állat.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 19.

Gyalu - A Gyalu Honfoglalás-kori magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.

Gyárfás - A Gyárfás régi magyar eredetű férfinév, jelentése: idős, aggastyán.

Ajánlott névnap(ok): Június 10.

Gyarmat -

Gyeke - A Gyeke régi magyar eredetű férfi név, jelentése ismeretlen. Egy erdélyi község is viseli e nevet.

Gyimes - A Gyimes ősi magyar eredetű férfi név, a Magyar-királyság legkeletibb határa is e nevet viseli.

Ajánlott névnap(ok): Január 06.

Gyoma - A Gyoma magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): Október 20.

Gyömrő -

Győr -

Győrk - A Győrk magyar eredetű férfinév, A György becézett alakja. Rokon név: Györe, Györke.

Ajánlott névnap(ok): Február 15., Február 21., Március 09., Március 12., Április 23., Április 24., Május 05., Május 09., Május 25., Július 27., November 17., December 09.

Györkön -

Győző - A Győző férfinevet sokáig a Viktor név magyarításának tartották, hiszen ez utóbbi a latin Victor névből származik, amelynek jelentése: győztes. Ez azonban téves feltevés, mivel a győző magyar szó régebbről ered mint a victor angol szó.

Ajánlott névnap(ok): Február 26., Május 08., Július 28., November 03.

Gyula - A Gyula férfinév a régi magyar gyula méltóságnévből származik. A VIII-IX. században a magyaroknál egy úgynevezett kettős fejedelmi rendszer volt a gyula, mint fővezéri rang, és a kende, mint főbírói rang. Érdemes megfigyelni, hogy az etruszkoknál is e fejedelmi rendszer volt, zilah és kündü.

Ajánlott névnap(ok): Január 28., Április 12., Május 27., Június 28., Július 01.

Hahót -

Hajmás -

Hajő -

Haláp -

Hanzár -

Hargita - A Hargita magyar eredetű férfi és női név. Az erdélyi hegyek legjelentősebb tagja a Hargita, jelentése: erőt sugárzó.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 05.

Harkány - A Harkány magyar eredetű férfinév, jelentése bizonytalan, esetleg harkály vagy egykori méltóságnév (horka).

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 06.

Hernád -

Hetény - A Hetény régi magyar eredetű férfinév, jelentése: hetedik gyermek. Valószínűleg afféle óvó név volt, mikor a gyermek nevének említését számnévvel kerülték el, hogy az ártó szellemek ne tudják meg az újszülött nevét.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 17., Szeptember 15.

Hohat -

Holló - A Holló régi magyar eredetű férfinév, jelentése: holló madár. A babona szerint a hollókő talizmánnal rendelkező férfi, amikor akarta, láthatatlanná vált.

Ajánlott névnap(ok): Február 04.

Homora -

Hont - Germán-magyar erdetű férfi név. Jelentése bizonytalan, talán: száznagy, hadnagy vagy ifjú, legény.

Ajánlott névnap(ok): Január 09., Október 11., Október 20.

Horka - A Horka magyar eredetű férfinév, mely a horka, egykori méltóságnévből származik.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 06.

Hős -

Hövej -

Huba - A Huba magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 19., November 14.

Hülek -

Hulpa -

Hunor - A Hunor ősmagyar eredetű férfinév, mely az onogur (hun) népnévből származik. női párja: Hunorka. A monda szerint Nimród király fiai Hunor és Magor a hunok és magyarok ősei.

Ajánlott névnap(ok): Április 24., Szeptember 10., Szeptember 30., December 30.

Hurtobe -

Iddár -

Igar -

Iharos -

Ika -

Iklad - Valószínű, hogy a ma már elfeledett iklandani igéből származó név, melynek jelentése: a ladikot annak végéből végtelenszerű mozgatott evezéssel hajtani.

Ajánlott névnap(ok): Június 01.

Ilek - Attila vezér legkisebb fiának a neve, az Ellák alakváltozata. Jelentése: élek

Ajánlott névnap(ok): Január 5., Június 8., Július 8.

Imre - Lehetséges, hogy az imrehor türk szóból ered, melynek jelentése lovászmester, ez nagyon fontos tisztség volt a korabeli magyaroknál.

Ajánlott névnap(ok): November 05.

Indár -

Ipoly - Az Ipoly ősi eredetű név, jelentése ismeretlen. Tartalma: apály, apad, apadó. Igen kedvelt családnév.

Ajánlott névnap(ok): Március 10., Július 09., Augusztus 13.

Ipor -

Irnek - Atilla legifjabb és legkedveltebb fia. Azt jövendőlték neki, hogy Atilla nagy király halála után ő tartja fenn a nemzetséget. A hun birodalom bukása után az al-dunai síkságra vonult, s egy feljegyzés szerint itt uralkodott a hunokon kívül a bolgárokon is.

Ajánlott névnap(ok): Március 25.

Irsa - Az Irsa ősi magyar név, jelentése homályba vész. Említést érdemel az irtás, amely az erdő megújításával kapcsolatos erdőgazdasági művelet

Ajánlott névnap(ok): Október 11.

Iszla - Régi türk eredetű férfinév

Ajánlott névnap(ok): Október 09.

Itemér - Az Itlár egyik alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 28.

Itisza - Az Itisza ősi hun eredetű férfi név, valószínűleg az itész megjelölésére szolgált.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 30.

Itlár - Az Itlár régi magyar eredetű férfinév. Itlár egy kun főnök volt akit az oroszok kivégeztek.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 28.

Izár - Az Izár ősi magyar eredetű férfinév. Kárel főtáltos fiát nevezték így.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 26.

Izsép - Lehetséges, hogy az izsóp növény névváltozatai. Ez a Belső-Ázsiában elterjedt cserje hazánkban is honos, fűszerként és gyógynövényként is használták.

Ajánlott névnap(ok): Január 08.

Izsip - Lehetséges, hogy az izsóp növény névváltozatai. Ez a Belső-Ázsiában elterjedt cserje hazánkban is honos, fűszerként és gyógynövényként is használták.

Ajánlott névnap(ok): Január 08.

Jaák - Jaák volt Vászoly vezér legkisebbik fia, ki 10 évesen a Csörsz árok Kál kiképző helyén leesett a lováról, s eltörött a nyaka.

Jagorta -

Jákó -

Jaksi -

Jámbor -

Jangorta -

Jardár -

Jászó -

Jelek - A Jelek régi magyar személynévből származó férfinév. A név türk eredetű, az elig szóból származik; jelentése uralkodó, kormányzó, király. Rokon nevek: Üllő, Ellák.

Ajánlott névnap(ok): Március 31., Április 07.

Jeles -

Jenő - A Jenő férfinév a hatodik magyar honfoglaló törzs nevéből származik, ahogyan az Bíborbanszületett Konstantin bizánci császárnak "A birodalom kormányzásáról" című művében szerepel. Jelentése: tanácsadó, bizalmas. Magyarországon Jenő, Diósjenő és Tiszajenő településünk is őrzi ezt a nevet. Bár eredetileg az Eugén magyar megfelelője az Ödön volt, a 19. században a Jenő nevet (tévesen) a német Eugén névvel azonosították, s így ez az azonosítás maradt meg napjainkig.

Ajánlott névnap(ok): Június 02., Július 02., Július 08., Július 13., November 13., November 18.

Jeretán -

Jóti -

Judár -

Jutas - A Jutas magyar eredetű férfinév, jelentése: faló, nyelő.

Ajánlott névnap(ok): Január 08., Február 08.

Jutocsa - Ősi szkíta nemes, a kumráni tekercsek szerzőjeként ismert az Ural-Altáj vidékén élő sámánok körében. Nővére Kaporka.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 8.

Kaba - Régi magyar személynév. A magyar kaba közszóból származik, ez egy ragadozó madár neve volt.

Ajánlott névnap(ok): Február 19.

Kabos - A Kabos magyar eredetű férfinév, a Jakab, Jakabos alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Február 19., December 25.

Kada - Honfoglaláskori magyar férfinév. Jelentése karó, cölöp.

Ajánlott névnap(ok): Február 04.

Kádán -

Kádár -

Kadarcs -

Kadocsa - A Kadocsa ősi magyar eredetű férfinév, a Kadicsa alakváltozata. Jelentése: tévelygő, bolyongó.

Ajánlott névnap(ok): Március 10., Március 11.

Kadosa - A Kadosa magyar eredetű férfinév, jelentése: katona. Atilla hun fejedelem első választott vezére volt. Régi magyar családnév. Rokon nevek: Kadicsa, Kadocsa, Kaducsa.

Ajánlott névnap(ok): Március 10., Március 11.

Kaducsa - A Kaducsa magyar eredetű férfinév, jelentése: bolyongó, eltévedt. Régi magyar családnév. Rokon nevek: Kadicsa, Kadocsa, Kadosa.

Ajánlott névnap(ok): Március 10., Március 11.

Kaján -

Kajár -

Kajdacs -

Kajdum -

Kájon -

Kajtor -

Kál - A Kál magyar eredetű férfinév, jelentése: öregember.

Ajánlott névnap(ok): November 08.

Kalán -

Kalandó -

Kalaznó -

Káldor - A Káldor magyar eredetű férfinév, Vörösmarty Mihály névalkotása.

Ajánlott névnap(ok): Május 19., Augusztus 27.

Kálló -

Kálmán - A Kálmán magyar eredetű férfinév. Jelentése: maradék. Sokáig tévesen a Coloman, Kolman névvel azonosították.

Ajánlott névnap(ok): Október 13.

Kálnok -

Kalocsa -

Káloz -

Kámán - A Kálmán név alakváltozata.

Kánó -

Kaplony - A Kaplony magyar eredetű férfinév, jelentése: tigris.

Ajánlott névnap(ok): Január 12.

Kapolcs - A Kapolcs régi magyar személynév. Türk eredetű, jelentése valószínűleg: kun férfi. Ismeretes Kapolcs nevű település is, amely vélhetően egy hasonló nevű kun uralkodóról kapta a nevét.

Ajánlott névnap(ok): Március 24., Szeptember 29.

Kapos -

Kara - A Kara magyar-türk eredetű férfi név, jelentése: fekete. Ibn Foszlán így említi a kazárok egyik nemzetségét is (kara kazár), akik a kabarok voltak. Konstantinosnál a hetedik magyar törzsül említett Kara, és a nyolcadiknak mondott Kaza voltaképp a Kara-Kazar törzset jelöli. Bizonyos vélekedések szerint a kara törzs Erdélyben telepedett le.

Ajánlott névnap(ok): Január 16., Május 28., November 08.

Karacs -

Karácson - A Karácson magyar eredetű férfinév, jelentése: karácsonykor született.

Ajánlott névnap(ok): Február 13., December 18., December 25.

Karád - A Karád magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): Január 16., Május 28., November 08.

Karakó -

Karancs -

Karatán -

Karaton - Karaton Balambér nagyfejedelem egyik fia volt, aki Balambér halála után a felbomlott Hun törzsszövetség egyik szárnyának a vezére lett 409-ben. Uldin testvére. Jelentése: napfény, napsugár.

Karcsa - A Karcsa magyar eredetű férfinév, jelentése: ölyv, sólyom, kánya, vércse. Rokon neve: Karsa.

Ajánlott névnap(ok): Január 16., Május 28., Július 08.

Kardos - A Kardos egy régi magyar férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): Január 03.

Karsaly - A Karsaly ősi magyar eredetũ férfinév, jelentése: sólyom.

Ajánlott névnap(ok): Július 08.

Kartal - A Kartal magyar eredetű férfinév, jelentése: kánya, sas.

Ajánlott névnap(ok): Március 23.

Karvaly - Régi magyar férfinév. Jelentése: karvaly, turul.

Ajánlott névnap(ok): Június 27.

Kászon - A Kászon hun eredetű férfinév, jelentése: savanyú víz, savanyú patak. Atilla kürtösét nevezték így.

Ajánlott névnap(ok): Április 24., Augusztus 13.

Káta -

Keán -

Kecele -

Kecse - Kun eredetű magyar férfinév. Jelentése: éjszaka született.

Ajánlott névnap(ok): Máricius 24., Július 20.

Kegel -

Keled - A Keled magyar eredetű férfinév, jelentése: göndör.

Ajánlott névnap(ok): Március 15., Május 01.

Kelemen - A Kelemen férfinév a latin Clemens névből ered, amelynek jelentése: jámbor, szelíd. női párja: Klemencia.

Ajánlott névnap(ok): Március 15., Április 22., November 23.

Kelemér -

Kelen - A Kelen magyar eredetű férfinév, valószínüleg a Kelemen alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Március 15., Április 22., November 23.

Kelep - A Kelep magyar eredetű név, valószínűleg a Kelemadár, gólya szavakból ered.

Ajánlott névnap(ok): Június 21.

Keme -

Kemecse -

Kemenes - A Kemenes magyar eredetű férfinév, jelentése: köves, kavicsos, kemence.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 21.

Kende - A Kende magyar eredetű férfinév, mely a kende egykori méltóságnévbol származik. A kettős fejedelemség idején a főbíró volt a kende, míg a fővezér a gyula. Az etruszkoknál ugyan ez a két rang volt a zilah és a kündü.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 01., Szeptember 25., Október 21.

Kenese - A Kenese szláv-magyar eredetũ férfinév, jelentése: király birtoka.

Ajánlott névnap(ok): Július 10.

Kenéz - Magyar-szkíta név a kelet, illetve néz szavakból ered. Megtalálható a TAMANA világtérképeken is mint magyar helységnév, illetve magyar szkíta Héttita vonatkozás.

Ajánlott névnap(ok): Január 19., December 07.

Kerecsen - A Kerecsen férfi név ősi magyar eredetű. A név a magyarok nemzeti madara a Kerecsensólyom nevéből ered. Továbbá egy ősi magyar ünnep Kerecsen vagy Kerecseny neve is, melyet Álom Hava (December) 21-én tartanak a téli napfordulókor vagyis Nagyboldog asszony napján. A név jelentése: kerecsen sólyom, körben vadászó.

Ajánlott névnap(ok): December 05., December 20.

Kerencs -

Keszi - A Keszi név ősi magyar eredetű férfi név, egyik honfoglaló törzsünket említették így. Több mai magyar település is őrzi e nevet pl.: Budakeszi, Dunakeszi. Jelentése: egy rész, darab, ez abból eredhet, hogy a honfoglaló magyarságnak egy része volt a Keszi törzs.

Ajánlott névnap(ok): Január 12., Június 29.

Keszü - Valószínűleg a Keszi név alakváltozata.

Ketel - A Ketel magyar eredetű férfinév, hasonlít a kötél szóra, innen a jelentése: vezetékló, állatot őrző.

Ajánlott névnap(ok): Január 12.

Ketüd - A Ketüd egy ősi magyar eredetű férfi név. Jelentése: második gyermek.

Keve - A Keve hun eredetű férfinév, jelentése: kő, kövecske.

Ajánlott névnap(ok): Január 8., Február 22., Június 29.

Kevend -

Kiliti -

Kipcsa - A kipcsák a Hun király Atilla védelmét biztosították, ilyen volt például Iszonyat is.

Kitán -

Kocsárd - A Kocsárd régi magyar személynévből származó férfinév. Eredeti jelentése feltehetően a kocsord növény nevével függhet össze.

Ajánlott névnap(ok): Április 19., Május 04., Május 05., Június 07.

Kocsol -

Kocsubor -

Kölcse -

Kölönte -

Kolos - A Kolos régi magyar eredetű férfinév, mely egy régi magyar nemzetségnek volt a neve.

Ajánlott névnap(ok): Február 05., Február 15., Március 10., Június 06., Október 30., November 08.

Kolota -

Komárom -

Kömlő -

Kömörő -

Kond -

Kopaj -

Koppánd - A Koppány név alakváltozata.

Koppány - A Koppány régi magyar férfinév. Jelentése: nagy, győzelmes, erős, magas.

Ajánlott névnap(ok): Június 20., Július 09., Október 08., Október 23.

Körmend -

Kötény - A Kötény magyar-kun eredetű férfinév, jelentése: lovas, lóra termett. Kötény a kunok vezére volt a tatárjárás idején.

Ajánlott névnap(ok): Március 20., Augusztus 07.

Kötöny - A Kötöny magyar-hun eredetű férfinév, jelentése: lovas, lóra termett.

Ajánlott névnap(ok): Március 20., Augusztus 07.

Kövecs - A Kövecs ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: kő, kövecske, erős, mint a kő.

Ajánlott névnap(ok): Január 08., Február 22., Június 29.

Kücsid - Ómagyar személynév, eredete nem tisztázott.

Kulpa -

Kültegin -

Kund -

Kupa -

Kurszán - A Kurszán türk eredetű férfinév, jelentése: keselyű.

Ajánlott névnap(ok): November 24.

Kürt - Kürt vezér Ernakh unokája volt, aki Atilla király fiaként ismert. Atilla halála után felbomlott hun birodalomból megmaradt népeit szabaditja fel 653-ban.

Kürüsüly - Ősi magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): December 06.

Kusid -

Kustán -

Kustyán - Régi magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): Január 21.

Kuthen -

Küver - Küver, Kürt negyedik fia, 680 körül érkezik népével Pannóniába, feltehetőleg a mai székelyek őseivel.

Kuvrát -

Laád - A Laád egy ősi magyar nemzetségnek a neve, de Árpád vezér egyik fiát is így nevezték.

Laborc - A Laborc magyar eredetű férfinév, jelentése: hős párduc; más feltételezés szerint Anonymus névalkotása a hasonló nevű folyó nevéből.

Ajánlott névnap(ok): Július 23., Szeptember 30.

Latamás -

Lebéd -

Légen -

Legend -

Lehel - A Lehel magyar eredetű férfinév, jelentése: kürtfúvó. Női párja: Lelle.

Ajánlott névnap(ok): Március 26., Augusztus 02., Október 16.

Lél - A Lehel név alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Március 02., Április 09., Augusztus 02., Szeptember 07., Október 16.

Lelez -

Levedi - A Levedi egy ősmagyar eredetű férfi név. Levedi fejedelem az első név szerint is ismert magyar törzsfő. Jelentése: levő, lét.

Levente - A Levente régi magyar személynévből származik, aminek jelentése: létező. A levente köznév ettől a névtől teljesen független, régebbi leventa formáját a nyelvújítás során módosították levente alakúra. A levente közszó szerb-horvát eredetű

Ajánlott névnap(ok): Február 13., Június 18., Június 24., Június 28., November 12.

Lónya - A Lónya ősi magyar eredetũ férfi és női név, egy nagyon régi nemzetség neve. Jelentése: ló-lovas.

Ajánlott névnap(ok): Novemeber 01.

Loránd - A Lóránt régebbi magyar alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Január 15.,Július 15., Augusztus 10., Szeptember 15.

Lóránt - A Lóránt régi magyar eredetű férfinév, a korabeli főurak között igen kedvelt név volt. Jelentése valószínűleg a lóval kapcsolatos.

Ajánlott névnap(ok): Január 10.

Ludas -

Madocsa -

Maglód -

Magócs -

Magóg -

Magor - A Magor magyar eredetű férfinév, jelentése: magocska. A magyar mitológia egyik alakja, Magor, akitől a mondák a magyarokat eredeztetik.

Ajánlott névnap(ok): Október 08.

Magyar -

Majlát - Régi magyar személynév. Eredete és jelentése tisztázatlan.

Ajánlott névnap(ok): Május 11.

Majos -

Majs -

Makár - A Makár latin eredetű magyar férfinév, jelentése: boldog. .

Ajánlott névnap(ok): Január 02., Január 15.,

Makó -

Maksa -

Marcal -

Marót -

Martos - A Martos férfinév a Márton név rövidült és magyar -s kicsinyítő képzővel ellátott alakja.

Ajánlott névnap(ok): Április 13., November 11., November 12.

Megyer -

Ménrót - A Ménrót férfinév eredete homályos. A középkori regékben és krónikákban a magyarok ősapjaként emlegetett Nimród nevét írták ebben a formában. Felesége Enéh vagy Emese, gyermekeik: Hunor és Magor. Rokon név: Nimród.

Ajánlott névnap(ok): Április 28., Augusztus 01., November 11.

Merse - A Merse régi magyar, örmény eredetű férfinév, jelentése: úr, nemes herceg. Egyesek szerint a szláv Miroslav magyar változata.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 22.

Mikán -

Mike -

Mikó - A Mikó magyar eredetű férfinév, a Miklós alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Június 19., December 06.

Miksa - A Miklós régi magyar becézett formájából önállósult.

Ajánlott névnap(ok): Március 12. Október 12., December 06.

Miske -

Mizse -

Mohar -

Monor -

Mótum -

Muhi -

Mundzuk -

Munkács -

Muzsaj -

Nándor - A Nándor férfi név régi magyar eredetű, eredetileg a dunai bolgárokat nevezték, így. Késöbb a név visszaszorult, majd a XIX. században terjedt el újra.

Ajánlott névnap(ok): Május 30., Június 05., Október 19.

Nátor -

Nemere - A Nemere székely eredetű férfinév, jelentése: nyughatatlan, békétlen(kedő).

Ajánlott névnap(ok): December 19.

Nevéki -

Nimród - A Nimród férfinév eredete bizonytalan, feltételezések szerint asszír eredetű és a jelentése: vadász. Régi magyar mondákban mint a magyarok ősapja, Hunor és Magor atyja szerepel. Rokon neve: Ménrót.

Ajánlott névnap(ok): Április 28., Augusztus 01., November 11.

Nyakas -

Nyakó -

Nyárád -

Nyék - A Nyék magyar eredetű férfinév. Az egyik honfoglaló magyar törzs (Nyék) nevéből származik. A törzs neve viszont a nyék szóból ered, melynek jelentése gyepü, megye, határvidék.

Ajánlott névnap(ok): Május 05., Május 26.

Nyikos -

Nyilas -

Nyuszti -

Öcsény -

Öcsöb -

Öcsöd -

Ogmánd -

Ögödej - Az Ögödej az Ogotáj alakváltozata, mely név mongol-hun eredetű, Dzsingiz kán harmadik fiát hívták így.

Ogotáj -

Oguz - Az Oguz türk-ómagyar eredetű férfinév, jelentése: nyíl.

Ajánlott névnap(ok): November 04.

Ögyek -

Oktáj -

Oktár - Oktár Mundzuk hun fejedelem öccse volt.

Ajánlott névnap(ok): Február 12.

Oldamur - Az Oldamur magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): Július 29.

Öllő -

Ompoly - Régi magyar személynév valószinűleg az Ampelius rövidüléséből, Ampelium dáciai városból való.

Ajánlott névnap(ok): Május 14.

Ond - Az Ond ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: régi, tizedik gyermek.

Ajánlott névnap(ok): Július 27.

Öned -

Onga -

Opos -

Orda -

Ordas - Régi magyar férfinév. Az ordas fekete, barna szőrszálaktól tarkított színt jelent. Ezt a melléknevet elsődlegesen a farkas szó jelentésváltoztatására használták.

Ajánlott névnap(ok): Január 4., Július 25.

Őriző -

Örkény - Az Örkény magyar eredetű férfinév, jelentése bizonytalan, eseteleg: férfi, hős, félelmet keltő, szabad, szertelen.

Ajánlott névnap(ok): Július 15.

Örkönd -

Ormánd -

Őrös -

Őrs - Az Őrs ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: ember, férfi, hős.

Ajánlott névnap(ok): Július 14., Szeptember 30., Október 02., November 16.

Örsur -

Orta -

Ösbő -

Őszinte - Régi magyar név. Jelentése a szó maga. A Somogy megyei takarékpénztár alapítójának neve Kovachich Őszinte volt. Sírja megtekinthető a kaposvári keleti temetőben.

Ozdor -

Őze -

Ozondur -

Ozor - Török-magyar eredetű név. Jelentése: úz férfi.

Ajánlott névnap(ok): Január 16.

Ozora -

Ozul -

Padány -

Pák -

Paks -

Pányvádi - Ősi magyar eredetű férfinév. Lovászok viselték e nevet.

Parabócs -

Pat - A Pat régi magyar eredetű férfinév. Valószínűleg a Pati-Nagy személynévből ered. jelentése: patt, pattanós, Dunamenti falu.

Ajánlott névnap(ok): Március 12., Július 08.

Pata -

Patony - Ómagyar férfinév, valószínũleg a pat szó kicsinyítőképzős származéka.

Ajánlott névnap(ok): Február 21., Március 09., Április 28.

Pécs -

Pentele -

Petend -

Petúr - A Petúr latin-magyar eredetű férfinév, a Péter név régi (Petür) változata.

Ajánlott névnap(ok): Március 17.

Pilis -

Póka -

Pongor - A Pongor régi magyar eredetũ férfinév, a Pongrác régi alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Május 12.

Pós -

Pösze -

Pötölön -

Pungúr -

Ráda -

Radakund -

Radvány - A Radvány régi magyar személynévből eredeztethető.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 11.

Rajka -

Rajó -

Rákos -

Ramocsa -

Rázon -

Regő - A Regő ősi magyar személynév, a szkíta ragi szóból ered, aminek jelentése reggel. Feljegyzések szerint a regölésre, énekmondásra vezethető vissza, amikor főleg karácsony (kerecseny) táján, esténként ősi eredetű énekeket mondtak el a regősök.

Ajánlott névnap(ok): Június 05., Augusztus 02.

Regölő - A Regölő magyar eredetű férfinév, jelentése: regős, regét éneklő. Rokon nevek: Regő, Regös, Regős,

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 02.

Regős - A Regős magyar eredetű férfinév, jelentése: regős, regét éneklő. Rokon nevek: Regő, Regös, Regölő,

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 02.

Retel -

Réva - Atilla és Buda testvére volt.

Ajánlott névnap(ok): Február 21.

Rezső - Nyelvújítás kori magyar férfinév, a Rudolf magyar változata, jelentése: dicső farkas.

Ajánlott névnap(ok): Április 17., Október 12. Október 17., November 7.

Roff - Roff volt Mundzuk Hun fejedelem másik testvére. A Roff név jelentése feltehetően: nyújtózkodó, elnyúló. De összefüggésben lehet a rovásírással is.

Róna - Ősi magyar eredetű név.

Ajánlott névnap(ok): Június 18.

Rova -

Rovásló -

Rugacs -

Sád -

Sajó - Régi magyar eredetű férfi név, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): Április 02.

Salló -

Sáp -

Sáta - A Sáta magyar eredetű férfinév. Szerepel a Sáta és Bóta regéjében.

Ajánlott névnap(ok): Október 26.

Sebes - A Sebők név alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Január 20., December 30.

Sebő - A Sebők név alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Január 20., Április 12., Április 24., Augusztus 29., Szeptember 19., December 05., December 30.

Sebők - Régi magyar név, jelentése vitatott, lehet: sebes, gyors. Alaktálvozatok: Sebős, Sebő, Sebes. Sebős néven a történelemben szerepet játszot Buda fia, aki 1038 előtt Gizella királyné megbízásából kiszúrta Vazul szemeit, és fülébe ólmot öntött.

Ajánlott névnap(ok): Január 20., December 30.

Sebős -

Sejbán -

Semjén - A Semjén férfinév a Simeon név régi magyar változata. Rokon nevek: Simon, Simeon.

Ajánlott névnap(ok): Október 08.

Senyő -

Seremás -

Sobor -

Söjtör -

Solt - A Solt régi magyar férfinév, amely török méltóságnévből ered. Későbbi alakváltozata: Zsolt.

Ajánlott névnap(ok): Március 13.

Sólyom - A Sólyom magyar eredetű férfinév, jelentése:sólyom(madár)

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 25.

Somló -

Somodor -

Somogy - A Somogy ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: somfás, somfát birtokló.

Ajánlott névnap(ok): Április 17.

Sormás -

Sudár - A Sudár magyar eredetű férfinév, jelentése: sudár, karcsú. Újabb keletű névalkotás. női párja a Sudárka.

Ajánlott névnap(ok): Március 15., Júnis 18.

Sügetér - A Sügetér régi magyar eredetű férfinév, jelentése valószínűleg összefüggésben van a sügér szóval.

Süllő -

Sümeg -

Surány - A Surány magyar eredetű férfinév, egykori méltóságnév.

Ajánlott névnap(ok): Január 22., Január 24.

Suroró -

Szabír - A Szabír ősi magyar-hun eredetű név, valószínűleg a Szabolcs alakváltozata.

Szabó - Ősi magyar eredetű személynév, jelentése: szabó. Egyes források szerint a Honfoglalás korában élt egy szabó mester, aki e nevet viselte, tőle származik a Szabó család. Később ez a név családnévvé vált.

Szabolcs - Magyar eredetű név, Árpád fejedelem unokaöccsének és egyben utódjának, a második magyar nagyfejedelemnek a neve volt. Jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): Július 17., Július 28., Szeptember 19.

Szada -

Szajol -

Szakocs -

Szalárd -

Szalók - A Szalók magyar eredetű férfinév, jelentése bizonytalan, esetleg balkezes.

Ajánlott névnap(ok): Január 24., Január 29., Május 17.

Számó -

Szapár -

Szecső - Régi magyar személynév, jelentése kiválasztott.

Ajánlott névnap(ok): Március 1.

Székely -

Szeléndek -

Ajánlott névnap(ok): November 7.

Szemere - A Szemere magyar eredetű férfinév, jelentése: szemecske, kistermetű, rontó, pusztitó.

Ajánlott névnap(ok): Február 23., Május 26.

Szepes -

Szilágy -

Szilamér - A Szilamér magyar eredetű férfinév, a szül igéből származó, régi szülemér szóból ered, jelentése: "ivadék, sarj, leszármazott, szülött, utód".

Ajánlott névnap(ok): Február 08.

Szilárd - A Szilárd ősi magyar eredetű férfinév. Jelentése: állhatatos, szilárd. női párja: Szilárda.

Ajánlott névnap(ok): Március 11., Április 12., December 14.

Szilas - A Szilas magyar eredetű férfinév, jelentése: szilfa.

Ajánlott névnap(ok): Július 13.

Szittya - Rendkívűl régi magyar névnek számít, a szkíta népnév változata. A szittyák vagy szkíták Hérodotosz szerint Schytia lakói, a királyi szkítáknak engedelmeskedő, vitéz, harcias nép.

Ajánlott névnap(ok): Május 13.

Szőny -

Szörény - A Szörény magyar eredetű férfinév, jelentése: szeretett.

Ajánlott névnap(ok): Január 08., Október 23.

Szovárd - A Szovárd ősi, honfoglalás korabeli magyar eredetű férfinév, A Szovárd, Zuárd, Zovárd férfinevek valószínűleg a szavardi népnévből fejlődtek ki, amely a magyarok régi nevének előrésze.

Ajánlott névnap(ok): Június 17.

Szubotáj -

Szúdak -

Tabajd -

Takacs -

Taksony - A Taksony ősi magyar eredetű férfinév. Jelentése vitatott, egyes nézetek szerint elégedett, jóllakott, mások szerint vad, féktelen, szilaj.

Ajánlott névnap(ok): Április 06., Augusztus 24., November 29.

Táltos - A Táltos magyar eredetű férfinév. A magyar néphitben táltosnak nevezték a természetfölötti képességekkel rendelkező személyeket.

Ajánlott névnap(ok): Január 05.

Tana -

Tannu -

Tápé -

Tápió -

Tarcal -

Tarcsa - A Tarcsa magyar eredetű férfinév, jelentése: kis kopasz.

Ajánlott névnap(ok): Február 25.

Tardos - A Tardos magyar eredetű férfinév, jelentése: kopasz.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 10.

Tarhos - A Tarhos ősi magyar eredetű férfinév, Árpád egyik fia viselte e nevet.

Ajánlott névnap(ok): Június 14.

Tarján - A Tarján türk-magyar eredetű férfinév, jelentése: a király helyettese.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 11., November 30.

Tarkacsu - Árpád vezér legidősebb fia, aki egy rövid ideig követte őt tisztében.

Ajánlott névnap(ok): Május 26.

Tárkány - Kabar eredetű férfinév, jelentése: kovács.

Ajánlott névnap(ok): Február 29., Július 19.

Tárkony -

Tarna -

Tárnok -

Taros -

Tas - A Tas magyar eredetű férfinév, jelentése: kő, megtelt, jóllakott.

Ajánlott névnap(ok): Január 08., Április 15., Április 27., Június 08.

Tátony -

Tege - A Tege magyar eredetű férfinév, jelentése: kos.

Ajánlott névnap(ok): Február 25.

Temes -

Tenkes -

Termás -

Tétény - A Tétény magyar eredetű férfinév, jelentése: herceg, fejedelem.

Ajánlott névnap(ok): Május 01., November 05.

Tevel -

Tiborc - A Tiborc férfinév a latin Tiburtius családnévből ered, amelynek jelentése: (a Róma közeli) Tibur városból való. Rokon név: Tibor.

Ajánlott névnap(ok): Április 14., Augusztus 11.

Tihamér - A Tihamér férfinév valószínűleg a szláv Tihomir keresztnévből származik, jelentése: a békét kedvelő. Magyar névnapként Vörösmarty Mihály és Kisfaludy Károly újította fel.

Ajánlott névnap(ok): Április 26., Április 29., Július 01., November 09., November 12., December 16.

Tihany -

Tilaj -

Timár -

Timur - A Timur türk eredetű férfinév, jelentése: vas. A mongol Timur Lenk, XIV. századi ázsiai fejedelem és hódító nevéből vált ismertté. Szintén a török, ótörök vas szóból ered a Tomor, Tömör név is.

Ajánlott névnap(ok): Július 25., Szeptember 18.

Tobán -

Tobor -

Töhötöm - A Töhötöm ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: herceg, fejedelem. A hetedik honfoglaló vezérünk viselte e nevet.

Ajánlott névnap(ok): Április 20., Június 14., Szeptember 02., Szeptember 15., November 05., December 18.

Tokaj - A Tokaj férfinevünk a szkíta taka szóra vezethető vissza, aminek jelentése: gyors, sebes, sodró, az óiráni tak szó jelentése: folyik, árad. A Tokak név jelentése is azonos ezekkel: bő vízű, áradásos.

Ajánlott névnap(ok): Április 01.

Tolna -

Tomaj - A Tomaj férfinév régi magyar névből illetve nemzetségnévből ered. Jelentése vitatott.

Ajánlott névnap(ok): Október 02.

Tomor - A Tomor türk-magyar eredetű férfinév, jelentése: vas.

Ajánlott névnap(ok): Július 25.

Tömörkény -

Tonúzaba -

Tonuzoba -

Toportyán - Magyar eredetű férfinév. Jelentése: nádi farkas, aranysakál.

Ajánlott névnap(ok): Június 22.

Torda - A Torda magyar eredetű férfinév, jelentése: megállt, maradt.

Ajánlott névnap(ok): Június 01., Június 27.

Tordos - A Tordos magyar eredetű férfinév, jelentése: megállt, maradt.

Ajánlott névnap(ok): Június 27.

Torhos -

Torkán -

Törked -

Tormás - A Tormás régi magyar eredetű férfinév, jelentése torma.

Ajánlott névnap(ok): Március 26., Június 04.

Torontál - A Torontál magyar eredetű férfinév, jelentése: kis sólyom.

Ajánlott névnap(ok): Március 26.

Törtel - A Törtel magyar eredetű férfinév, jelentése: négy vidék ura.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 04.

Torzon - A Torzon igen régi valószínűleg türk-magyar eredetű férfi név, Torzon volt Álmos leány testvérének a férje.

Tugurkán -

Turán -

Turda -

Türje -

Turul - A Turul ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: ragadozó madár.

Ajánlott névnap(ok): Március 26.

Turzó - Igen régi eredetű férfinév. Atilla főrovója volt.

Tuzson - Régi magyar eredetű személynév, eredete ismeretlen. Lehetséges, hogy összefüggésben van az úz népnévvel. Tuzson egy vitéz harcos volt a XV. században, kiről később Tuzson község kapta a nevét, mert segítette a falu felszabadulását a török uralom alól.

Ajánlott névnap(ok): Május 19.

Ubul - Az Ubul régi magyar eredetű férfinév. E név elemeinek a jelentése: gondolat és merész. Kérdéses, egyáltalán él-e valaki, akinek tényleg Ubul a keresztneve. A nevet sokan humorosnak tartják, így állatok, stb, elnevezésére inkább előfordul.

Ajánlott névnap(ok): Március 07., Május 16., December 31.

Üdved -

Ug -

Ugocsa -

Ugod - Az Ugod magyar eredetű férfinév, jelentése: magyar.

Ajánlott névnap(ok): Május 16.

Ugra -

Ugrin -

Ugron - Régi magyar személynév, jelentése: magyar ember. A türk Onogur népnévből származik.

Ajánlott névnap(ok): Május 22., November 09.

Ügyek - Emese férje. Neve elválaszthatatlan a szkíta-szarmata: od, oszét od, üd = élet, lélegzet, lélek, szent szó névképzős udiak származékától. A monda szerint Álmos apja volt.

Ajánlott névnap(ok): Június 04.

Uldin - Uldin Balambér nagyfejedelem egyik fia volt, aki Balambér halála után a felbomlott Hun törzsszövetség egyik szárnyának a vezére lett 399-ben. Jelentése: fenséges.

Üllő - Az Üllő régi magyar személynévből származó férfinév. A név török eredetű, az elig szóból származik; jelentése uralkodó, kormányzó, király. Rokon nevek: Jelek, Ellák.

Ajánlott névnap(ok): Március 31., Április 07.

Ung -

Upolet -

Upor - Az Upor magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen, talán az apor alakváltozata.

Ajánlott névnap(ok): Május 15., Június 26.

Ur-Engur - Sumér eredetű magyar férfinév. Ur-Engur egy sumér király volt dél Mezopotámiában Kr.e. 2112-2095.ig.

Urigán -

Úrkúm - Az Úrkúm igen régi sumér eredetű férfi név, magas méltóságnevet takar. Mezopotámia legősibb városában, Ur-ban a holdistenség Nemere néven volt a város istene.

Urkund -

Uros - Ómagyar személynév, egyes feltevések szerint az orvos régi formájából az uros szóból származik, ezáltal azt jelenti, hogy gyógyító, más feltevések szerint az úr szó kicsinyítőképzős származéka, eszerinti jelentése: úracska.

Ajánlott névnap(ok): Január 14., Január 17., December 01.

Ütös -

Uzindur -

Uzor -

Vadász - A Vadász egy régi magyar eredetű név, jelentése a szó maga.

Vadászó - A Vadászó XII. századbeli, igen kedvelt magyar eredetű férfinév, jelentése: vadászó férfi.

Vajk - A Vajk ősi magyar eredetű férfinév, jelentése: vaj, gazdag.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 20.

Vajta -

Valód -

Varsány - A Varsány magyar eredetű férfinév, mely a honfoglalás előtt a magyarokhoz csatlakozott jász nép nevéből származik.

Ajánlott névnap(ok): Július 19.

Vászoly - A Vászoly ősi magyar eredetű férfinév, Vajk tevékenységének köszönhetően a rovásírás betiltása után a Vászoly nevet latin betűkkel nem lehetett leírni (nincs Á, SZ és LY), ezért jelent meg a lebutított, el görögösített forma a Vazul. Jelentése: királyi.

Ajánlott névnap(ok): Január 02.

Vata - A Vata magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): Április 24., December 20.

Vázsony - Régi magyar eredetű férfinév, valószínűleg összefüggésben van a Vazul névvel.

Ajánlott névnap(ok): Jnuár 19., Május 30.

Vazul - A Vászoly név alakja lett miután Vajk betiltatta a rovásírást és latin betűkkel nem tudták leírni a Vászoly nevet. Jelentése: királyi.

Ajánlott névnap(ok): Január 02.

Vecsegő -

Vejke - Hun eredetű férfi név. A hunok egyik vezére viselte e nevet még a Kárpát-medencébe érkezésük előtt.

Ajánlott névnap(ok): Május 17.

Velek - A Velek magyar eredetű férfinév, jelentése ismeretlen.

Ajánlott névnap(ok): Szeptember 28.

Vérbölcs -

Vérbulcs -

Vid -

Vidor - A Vidor magyar eredetű férfinév, jelentése: vidám. női párja: Vidorka.

Ajánlott névnap(ok): Január 13., Január 14., Március 16.

Vitéz - A Vitéz késő középkori magyar eredetű férfinév. A vitéz szóból származik; a középkorban gyakori családnév volt.

Ajánlott névnap(ok): Április 28., November 02.

Vízibor - Vízibor Árpád egyik híres alvezére volt, akitől a több mint 800 éves Kűkemezey család ered.

Vojk -

Zádor - A Zádor szláv-magyar eredetű régi magyar férfinév. Jelentése: erőszakos.

Ajánlott névnap(ok): Március 16., Augusztus 08., Szeptember 01.

Zágon - A Zágon szláv - magyar eredetű férfinév, jelentése: dűlő mögötti terület.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 23., November 17.

Zajzon - A Zajzon magyar eredetű férfinév, mely egy Erdélyi falunévből vált család- majd keresztnévvé.

Ajánlott névnap(ok): December 18.

Zak -

Zalán - A Zalán férfinév eredetére többféle magyarázat is született. Anonymus Saladus néven említi a honfoglalás előtt a Duna-Tisza közén uralkodó vezért. A Tisza mentén ténylegesen található egy Slankamen (Szalánkemén) nevű helység, azonban az is elképzelhető, hogy Anonymus a helységnévből alkotta az uralkodó nevét. A helynév szláv eredetű, jelentése: sós kő.

Más elképzelés szerint a Zalán név török eredetű, jelentése: dobó, ütő.

Bizonytalan az is, hogy mi volt a név eredeti kiejtése, lehetett Szalan esetleg Salán is; a jelenlegi Zalán olvasat valószínűleg téves, ez Vörösmarty Mihály Zalán futása című műve révén terjedt el.

Ajánlott névnap(ok): Március 30., Július 14., Szeptember 10., December 30.

Zalkod -

Zámbor -

Zamur -

Zandirhám -

Zánka -

Zaránd - A Zaránd magyar eredetű férfinév, jelentése: morcos.

Ajánlott névnap(ok): Június 08., Október 23.

Zaránk -

Zelemér -

Zenkő - Régi magyar eredetű férfi és női név, jelentése valószínűleg összefügg a zeng szóval.

Ajánlott névnap(ok): Február 18.

Zente - A Zente magyar eredetű férfinév, jelentése: szent.

Ajánlott névnap(ok): December 31.

Zerénd - A Zerénd magyar eredetű férfinév, jelentése: szerb. Koppány vezér apja, Tar-Zerénd vezér.

Ajánlott névnap(ok): Január 8., Január 19., Október 23.,

Zerind - A Zerind magyar eredetű férfinév, jelentése: szerb.

Ajánlott névnap(ok): Január 08., Október 23.

Zerkon -

Zéta - A Zéta magyar eredetű férfi név. Gárdonyi Géza alkotta meg a görög betűből.

Ajánlott névnap(ok): November 22., December 23.

Zete - A Zete szláv-magyar eredetű férfinév, jelentése: vő.

Ajánlott névnap(ok): December 23.

Zétény - A Zétény a Zete név kicsinyítőképzős változata. A Zete régi magyar személynév, a közszó jelentése, melyből származik: vő.

Ajánlott névnap(ok): Február 22., December 23.

Zila -

Zimány -

Zoárd -

Zobor - A Zobor magyar eredetű férfinév, jelentése: gyülekezés.

Ajánlott névnap(ok): Május 01., Július 17., November 19.

Zolnuk -

Zolta - A Zolta Árpád-kori magyar eredetũ férfinév. Zolta Árpád fejedelem legfiatalabb gyermeke volt, aki Árpád halála után 907-ben ragadta magához a hatalmat. Valószínűleg testvérei ekkor már nem éltek, ezért apja még életében a fejedelmi székbe ültette Zoltát, aki ekkor még gyermek volt. Ezzel megszegte a szeniorátus elvét, s ez okozta Zolta későbbi bukását.

Ajánlott névnap(ok): Március 08., Március 13., Június 23., November 20.

Zoltán - A Zoltán régi magyar személynév. Az ótörök sultan, soltan szóból származik, eredetileg sz-szel ejtették. Jelentése: uralkodó, fejedelem. Hasonló eredetű a Solt, Zsolt nevünk is. női párja: Zoltána.

Ajánlott névnap(ok): Március 08., Március 13., Június 23., November 20.

Zólyom - A Zólyom magyar eredetű férfi név, rokonneve a Sólyom.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 22.

Zombor - A Zombor régi magyar személynév. Jelentése: bölény. További alakváltozata: Zsombor.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 22.

Zongor - A Zongor magyar eredetű férfinév, jelentése: sólyom.

Ajánlott névnap(ok): Január 13., Április 16., Április 17.

Zotmund - Zotmund, Búvár Kund (XI. sz.): magyar vitéz. Krónikáink szerint 1052-ben III. Henrik német császár dunai hajóit Pozsonynál megfúrta s így használhatatlanná tette. Ezzel elősegítette a betörő német csapatok legyőzését.

Zovárd - A Zovárd ősi, honfoglalás korabeli magyar eredetű férfinév, A Zovárd, Szovárd, Zuárd férfinevek valószínűleg a szavardi népnévből fejlődtek ki, amely a magyarok régi nevének előrésze. Zovárd Hülek fia, Kadosa testvére és Árpád anyai unokatestvére volt, részt vett nyitra meghódításában.

Ajánlott névnap(ok): Június 03.

Zovát -

Zsadán - A Zsadán magyar eredetű férfinév, avar méltóságnév volt.

Ajánlott névnap(ok): Augusztus 23.

Zsáka -

Zsámbok -

Zsedény -

Zsögön -

Zsolt - A Zsolt férfinév a régi magyar Solt személynév alakváltozata. Méltóságnév volt.

Ajánlott névnap(ok): Április 10., Október 21., November 20.

Zsombor - A Zsombor régi magyar személynév, a Zombor alakváltozata. A Zombor jelentése: bölény.

Ajánlott névnap(ok): Április 21., November 08.

Zsúbor -

Zuárd - A Zuárd ősi, honfoglalás korabeli magyar eredetű férfinév, A Zuárd, Szovárd, Zovárd férfinevek valószínűleg a szavardi népnévből fejlődtek ki, amely a magyarok régi nevének előrésze.

Ajánlott névnap(ok): Június 03.

Zúdár -

 

Hírek

 • ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
  2009-11-04 17:06:38

  AZ V. SZÁMÚ VÁLASZTÓKERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ JELÖLTJE, KONCZ BALÁZS A KARTALI JOBBIK ELNÖKE.

  TEL:06-70-3920105

  MINDEN VÁLASZTÓPOLGÁR KÉRDÉSÉT, JAVASLATÁT SZÍVESEN FOGADJA.

   


Szavazás

Kire fog szavazni?
Fidesz
SzDSz
Jobbik
MDF
Mszp
LMP
Asztali nézet